Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 

...οι κρυφές ανατροπές που προβλέπονται στoν εφαρμοστικό νόμο του νέου Μνημονίου και θα εφαρμοστούν το 2012 και το 2013

Του Γιώργου Γάτου - ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 25-26/2/2012
Σε τροχιά «παράλληλων» μειώσεων μπαίνουν οι μισθοί και οι συντάξεις με βάση τον εφαρμοστικό νόμο του νέου Μνημονίου ο οποίος αφήνει διάπλατα «ανοικτό» το «παράθυρο» οι μειώσεις αυτές να συνεχιστούν έως το τέλος του 2012 αλλά και το 2013. Τις? δίδυμες μειώσεις περιγράφει με ημερομηνίες το νέο Μνημόνιο:

Οι αλλαγές στους μισθούς «θα αξιολογηθούν στο τέλος του 2012 και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν απαντούν στη μείωση του κόστους εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα γίνουν πιο άμεσες παρεμβάσεις» αναφέρεται στη σελ. 684.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα προσαρμοστούν οι συντάξεις (με προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων) προαναγγέλλεται στη σελίδα 684.
«Ολα τα χρόνια οι συντάξεις αυξάνονταν με βάση τις αυξήσεις των μισθών, τώρα, η πορεία είναι? αντίστροφη» παραδέχεται ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης ο οποίος «μετρά» έως τώρα 4,5 δισ. ευρώ απώλειες εσόδων στα ταμεία από την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση της απασχόλησης και των μισθών και εκτιμά ότι η νέα μείωση στις συντάξεις θα έφτανε το 25% (αντί του 12%) αν στο μεταξύ δεν είχαν περιοριστεί οι δαπάνες κατά 4,3 δισ. ευρώ. Για το 2012, οι απώλειες για τα ταμεία θα φτάσουν τα 6 δισ. ευρώ, με βάση όλες τις εκτιμήσεις. Οι εννέα άμεσες αλλαγές στους μισθούς και στις συμβάσεις:
1. Mειώνονται 22% τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας όπως ίσχυαν κατά την 1-1-2012.
2. Mειώνονται κατά 32% τα αντίστοιχα κατώτατα όρια για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, αγάμους ή εγγάμους.
3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις που λήγουν ή καταγγέλλονται μετά την 14/2/2012 εξακολουθούν να ισχύουν για ένα ακόμη τρίμηνο. Μετά την πάροδο του τριμήνου, ωστόσο, διατηρούνται - και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν με ό,τι συμφωνήσουν εργοδότης και εργαζόμενος- οι βασικοί μισθοί και μόνο τα επιδόματα προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας.
4. Η προσφυγή στη διαιτησία θα γίνεται μόνον εφόσον υπάρξει συμφωνία των μερών και η διαιτητική απόφαση θα ρυθμίζει κατ' αποκλειστικότητα το μισθό (όχι επιδόματα ή άλλους όρους εργασίας).
5. Αναστέλλονται, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10%, οι αυτόματες αυξήσεις μισθών λόγω υπηρεσιακής ωρίμασης. Δηλ. ο εργαζόμενος δεν θα αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο.
6. Συμβάσεις εργασίας σε ΔΕΚΟ, τράπεζες που λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
7. Καταργούνται όροι Κανονισμών Εργασίας ή Οργανισμών Προσωπικού οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικούς όρους στο μέτρο που εισάγουν παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας.
8. Μέχρι τέλους Ιουλίου «κλειδώνει» ο καθορισμός του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ με νομοθετική ρύθμιση ύστερα από γνώμη των κοινωνικών εταίρων (σελ. 753 Μνημονίου).
9. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ 24 μήνες λήγουν υποχρεωτικά μετά την παρέλευση 1 έτους από την ψήφιση του νέου Μνημονίου, δηλ. την 14/2/2013.
Οι επτά αλλαγές, έως το τέλος του 2012, σε συντάξεις και εφάπαξ:
1. Αναδρομικά από 1/1/2012 μειώνονται κατά επιπλέον 12 ευρώ έως 204 ευρώ το μήνα οι κύριες συντάξεις έως 3.000 ευρώ και κατά 22 - 200 ευρώ οι επικουρικές συντάξεις των 223 ευρώ - 1.000 ευρώ. Συνολικά η μείωση σε σχέση με τις καταβαλλόμενες μετά τις παρακρατήσεις τύπου ΛΑΦΚΑ κ.λπ. θα είναι, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, από 34 ευρώ έως 404 ευρώ.
2. Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων με το νέο σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών και των ατομικών λογαριασμών. Δεν αλλάζει τίποτα για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2014, ενώ όσοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2015 θα έχουν διπλό τρόπο υπολογισμού της επικουρικής (ένα τμήμα με βάση όσα ισχύουν και σήμερα για το ποσοστό αναπλήρωσης + ένα δεύτερο τμήμα με το νέο σύστημα). Στο εξής, πάντως, οι συντάξεις του ΕΤΕΑ θα «αναπροσαρμόζονται» με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο».
3. Οι διαφορές θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες δόσεις, από το Μάιο έως το Δεκέμβριο.
4. Από την 1η Ιουλίου ενοποιούνται στο ΕΤΕΑ τα επικουρικά ταμεία των μισθωτών ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΕΤΑΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ.
5. Μέχρι τις 31/12/2012 μετατρέπονται αυτόματα σε αυτοδιαχειριζόμενα ΝΠΙΔ (χωρίς κρατική εγγύηση για τις παροχές) όσα ταμεία εξαιρεθούν, με απόφαση των οργανώσεων, από την ενοποίηση.
6. Εως τον Ιούνιο θα μειωθούν τα εφάπαξ, με βάση αναλογιστικές μελέτες, με στόχο την «εξαφάνιση» των ελλειμμάτων στα Ταμεία Πρόνοιας.
7. Το Σεπτέμβριο θα μειωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ αν δεν έχουν βρεθεί έσοδα από τη μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών υπέρ ΙΚΑ.
από:http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=58359